Er arbeidsgivere klar over de strenge reglene for krav om fremleggelse av politiattest fra sine ansatte?

Publisert: 31. januar 2018

Arbeidsgivere som har ansatte som jobber med barn har en plikt i henhold til loven til å be sine arbeidstakere om å fremlegge politiattest. Veldig mange arbeidsgivere er i dag omfattet av ordningen. De mest åpenbare er barnehager, barnevernet, skoler og stort sett alle som jobber innenfor helsesektoren. Plikten gjelder uansett om arbeidstakerne er fast eller midlertidig ansatt, og uavhengig av om de innehar den aktuelle yrkestittelen eller ikke.

Dersom politiattesten viser at arbeidstaker er siktet eller domfelt for overtredelse av narkotikaovertredelser, seksuallovbrudd i alle former, eller grov vold, må arbeidsgiver vurdere om arbeidstaker er egnet til å jobbe med barn. Vurderingen av egnethet krever tverrfaglig kompetanse hvor både straffeprosess og strafferett er viktig fagkompetanse. Det holder ikke at arbeidsgiver opplever den ansatte som snill og grei. Omfattes de av reglene må de forstå betydningen av den anmerkningen som følger av politiattesten. De må i tillegg innhente straffesaksdokumentene, og både lese og forstå det som fremkommer der.

Formålet med ordningen om politiattest er åpenbar. Barn skal ivaretas av kompetente og egnede omsorgspersoner. Ordningen skal sørge for at personer som kan utgjøre en mulig fare, ikke kommer i posisjoner der de kan utsette barna for skadelige handlinger eller uheldig påvirkning.

For å gjøre de gode vurderingen er det behov for kryssende kompetanse som ikke alle arbeidsgivere har. Arbeidslivsavdelingen har spesialkompetanse på dette feltet og kan raskt svare på om du omfattes av reglene for innhenting av politiattest, og hvordan du i så fall må gå frem for å overholde reglene.

Les for øvrig bekymringene i min artikkel i Aftenpostens mandag 8. januar 2018 om temaet her.

Lignende saker

Flere nyheter