Føyen bistår Husleielovutvalget – første delrapport er publisert

Publisert: 3. november 2023

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har valgt ut Føyen som leverandør til et oppdrag som går ut på å bistå Husleielovutvalget med å utrede rettslige problemstillinger knyttet til husleieloven.

Utvalget skal gjennomgå, vurdere og foreslå endringer i husleieloven som styrker leietakeres rettigheter, sikrer grunnleggende botrygghet og som gjør at loven er tilpasset dagens situasjon i leiemarkedet. Utvalget skal også vurdere endringer som gjør at loven bedre enn i dag ivaretar interessene til de ulike aktørene i leiemarkedet på en god og samfunnstjenlig måte.

Første delrapport er nå publisert på utvalgets nettside her.

Rapporten er utarbeidet av Føyen-advokatene Anette Thunes, Jacob Solheim, Olav Ødegaard Grydeland og Jørn Listerud.

Lignende saker

Flere nyheter