Hva er åpenhetsloven og hvordan komme i gang?

Publisert: 6. mars 2023

Oppfyller virksomheten to av følgende tre vilkår omfattes den av åpenhetsloven: 70 millioner i årlig omsetning, mer enn 50 årsverk eller en balansesum på 35 millioner? Loven pålegger virksomheter å gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Redegjørelsen skal offentliggjøres innen 30. juni 2023.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Virkomsomheter skal blant annet:

 • Forankre arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 • Kartlegge faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin virksomhet
 • Årlig rapportere om arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 • Imøtekomme allmenhetens krav om informasjon om arbeidet virksomheten gjør
 • Beskrive tiltak som gjøres for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser
 • Følge opp gjennomføring av tiltak, samt resultater av tiltak
 • Ha et system for jevnlig gjennomgang av forhold og tiltak

Føyen tilbyr en oppstartspakke som inkluderer flere maler som er nyttige for oppfyllelse av åpenhetslovens krav. I denne pakken inngår også et oppstartsmøte for å hjelpe din bedrift med å komme i gang med arbeidet.

Startpakken består av:

 • Virksomhetens rutine for forankring av arbeidet med åpenhetsloven
 • Rapport
 • Rutine for behandling av krav om informasjon
 • Mulige kontraktsklausuler
 • Spørsmålsskjema til leverandører og forretningspartnere
 • Leverandørerklæring

Pris er kr 25.000,- ekskl. mva.

 

Ta gjerne kontakt med Preben H. Mo eller Astrid B. Dovland for mer informasjon om startpakken.

Lignende saker

Flere nyheter