Massiv ulovlig innleie i byggebransjen i Oslo og Akershus

Publisert: 22. oktober 2019

Fellesforbundet I Oslo har nylig skrevet en rapport om bruken av innleie på byggeplasser i Oslo og Akershusområdet. Rapporten kartlegger 63 byggeplasser i Oslo og Akershus, for å se på graden av innleie, og hvor mye av den som er ulovlig.

Rapporten konkluderer med at 80 prosent av innleien fra bemanningsforetak er ulovlig og har fyrt opp igjen under diskusjonen om et forbud mot hele bemanningsbransjen i byggebransjen.

Innleiereglene er strenge. Det er kun lov til å bruke innleid arbeidskraft dersom virksomheten har et midlertidig behov for arbeidskraften, eller dersom det foreligger tariffavtale med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven, det vil si en av de større fagforeningene, om tidsbegrenset innleie.

Det er imidlertid ikke bare bemanningsbransjen som kan kritiseres for de funnene rapporten avdekker. Også innleier på sin side har et ansvar for at innleie foregår i lovlige former, og er dessuten den som kan sitte igjen med en rekke krav om fast ansettelse dersom det viser seg at vilkårene for innleie likevel ikke var oppfylt. I alle tilfeller hvor arbeidsgiver benytter innleie, både i og utenfor byggebransjen, vil vi derfor anbefale å foreta en grundig vurdering av om vilkårene for innleie faktisk er oppfylt.

Lignende saker

Flere nyheter