Når er permitteringer og nedbemanninger saklig begrunnet?

Publisert: 22. juni 2020

Covid-19 situasjonen, har preget det første halvåret i 2020 og gjør det fortsatt for svært mange. Den har hatt en enorm påvirkning på det norske samfunnet og har bydd på en rekke nye og utfordrende problemstillinger, både for arbeidstakere og arbeidsgivere.

Mange virksomheter har måttet permittere hele eller deler av arbeidsstyrken sin. Andre har sett seg nødt til å foreta permanente bemanningsjusteringer – nedbemanninger.

Det er midlertidig oppdragsbortfall eller salgssvikt som er den saklige begrunnelsen for permitteringer. Nedbemanninger er saklig begrunnet når bortfallet er permanent eller bemanningsbehovet av andre grunner er permanent redusert. Vi ser tendenser til at selskaper konverterer permitteringer til oppsigelser etter noen måneder, selv om utsiktene til at markedet tar seg opp innen rimelig tid ikke har forandret seg, mao. at man bruker den samme begrunnelsen for permitteringer og oppsigelser. Dette er ikke nødvendigvis saklig, og oppsigelsene kan stå i fare for å bli kjent ugyldig. Virksomheter som vurderer oppsigelser bør derfor foreta en ny vurdering som gjenspeiler at den endrede situasjonen er varig.

Vi minner om at den maksimale permitteringsperioden foreløpig er 26 uker i løpet av 18 måneder. Regjeringen har utvidet ordningen for de som ble permittert i mars 2020, til å gjelde til ut oktober. Det er ikke usannsynlig at det vil skje ytterligere utvidelser.

Vi i arbeidslivsavdelingen ønsker alle en riktig god sommerferie!

Lignende saker

Flere nyheter