Opprydning i selskapsstrukturen før årsskiftet?

Publisert: 19. september 2019

For å sikre gjennomføring av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling innen årsskiftet må Foretaksregisteret ha mottatt elektronisk melding om beslutningen innen 20. oktober 2019. Fra registering av beslutningen løper det en seks-ukers kreditorfrist før den kan gjennomføres.

Gjennomføringsmeldingen må innen 12. desember være mottatt av Foretaksregisteret for at den skal bli registrert innen utløpet av året og få virkning for 2019. Må du av en eller annen grunn sende inn meldingene på papir så er fristen allerede 1. oktober. Fristen for gjennomføringsmelding er da 30. november for å rekke registrering innen utgangen av 2019.

Foruten å bistå med og få gjennomført fisjoner, fusjoner eller andre endringer innen utgangen av 2019, kan vår corporate-avdeling vurdere om det er hensiktsmessig med omstrukturering eller forenkling av den selskapsstrukturen dere har per i dag.

Lignende saker

Flere nyheter