Marianne Killengreen

Partner

Marianne er tilknyttet selskapets corporate avdeling. Hun har spesielt ansvar for rådgivning og bistand ved oppkjøp, reorganiseringer, generasjonsskifter og omstruktureringer både nasjonalt og internasjonalt. Hun har særlig kompetanse innen nasjonal og internasjonal skatt, selskapsrett og kontraktsrett.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
1988Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo