Personopplysningene dine brukes til å utvikle kunstig intelligens

Publisert: 12. juni 2024

Meta vil fra og med 26. juni 2024 bruke informasjon som du har delt på produktene og tjenestene deres Facebook og Instagram til å utvikle og forbedre sin AI-tjeneste. Mange stiller spørsmål ved lovligheten av Metas bruk av personopplysninger for å trene AI-modeller.

Informasjonen som Meta kan bruke til KI-utvikling inkluderer både innlegg, bilder, bildetekster, og også meldinger som du har sendt til en kunstig intelligenstjeneste på sidene deres. Meta skriver at de ikke vil bruke innhold i dine private meldinger, og begrenser seg til det som er publisert offentlig. Det er noe usikkerhet knyttet til når innlegg eller bilder er ansatt som publisert offentlig og når de er private.

Meta mener at de ikke trenger å be om ditt samtykke til å bruke dine personopplysninger til å utvikle og forbedre sine KI-tjenester. De begrunner bruken av dine personopplysninger med at deres interesse i å benytte informasjonen din veier tyngre enn dine interesser og rettigheter til personopplysningsvern. Når man belager seg på såkalt berettigede interessere, en interesseavveiing, har du som registrert rett til å protestere på behandlingen av dine personopplysninger.

Meta har laget protestskjemaer du kan benytte dersom du ønsker å motsette deg bruken av din informasjon til utvikling og forbedring av Metas AI-tjeneste. Du må protestere på den enkelte plattformen du bruker og med alle dine brukerkontoer dersom du har flere. Merk at du må være innlogget på kontoen din for å få tilgang til skjemaet. Du finner skjemaene på lenkene her:

 

 

Du kan likevel kun protestere mot at Meta behandler dine personopplysninger i innlegg og bilder du selv har publisert. Personopplysninger om deg andre har lastet opp eller publisert, er ikke omfattet av protestskjemaet. Manglende mulighet til å protestere mot Metas behandling av alle dine personopplysninger for dette formålet, er blant grunnene til at det stilles spørsmål ved lovligheten av Metas databehandling.

Datatilsynet skriver på sine nettsider at de har mottatt flere klager. Vi oppfatter at grunnen til at både forbrukerorganisasjoner og enkeltpersoner reagerer så kraftig er at det for det første er svært vanskelig å forutse konsekvensene for den enkelte hvis Meta trener deres AI på brukernes tekster og bilder. For det andre vil treningen være irreversibel. Er Metas AI-modeller først trent på en brukers personopplysninger, vil den ikke avlæres ved senere protester. I tillegg, slik vi oppfatter det, kommer det forhold at brukere oppfatter publikasjonene sine i sosiale medier over mange år som mer privat enn innhold publisert helt åpent på internett.

Uansett om du protesterer, sletter deg fra plattformene eller tillater at Meta bruker opplysningene dine til KI-utvikling, vil du nok høre mer om denne saken i tiden fremover.

Lignende saker

Flere nyheter