Planlegging av konkurrerende virksomhet utgjør ikke i seg selv et pliktbrudd

Publisert: 27. april 2018

Borgarting lagmannsrett avsa 22. mars 2018 dom i sak vedrørende lojalitetsplikt og konkurrerende virksomhet. Saken gjaldt en arbeidstaker som hadde deltatt i planlegging av konkurrerende virksomhet mens han fremdeles var ansatt hos arbeidsgiveren.

Spørsmålet var om hans forberedende handlinger i den forbindelse ga arbeidsgiveren grunnlag for avskjed eller oppsigelse.Lagmannsretten ga uttrykk for at planlegging av konkurrerende virksomhet ikke i seg selv kan anses som pliktbrudd. Problemstillingen var derfor om det var begått handlinger som var egnet til å skade arbeidsgiver. Et flertall på tre dommere fant, i likhet med tingretten, at lojalitetsplikten ikke var brutt. Arbeidstakeren ble tilkjent erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tap.

Lignende saker

Flere nyheter