Standard leieavtaler for næringslokaler og næringsbygg revideres og oppdateres på nytt denne høsten

Publisert: 25. september 2021

Norsk Eiendom og Norges eiendomsmeglerforbund (NEF)/Forum for næringsmeglere (FFN)s “Standard leieavtaler for næringslokaler og næringsbygg” skal denne høsten igjen revideres og oppdateres. Føyens advokater Ottar Egset og Anette Thunes sitter i arbeidsgruppen som skal føre endringene i pennen sammen med Norsk Eiendoms advokat Sven Magnus Rivertz, NEF/FFNs representant Anders Rennesund samt advokat Camilla Hammer Solheim fra Advokatfirmaet BAHR.

Standardavtalene har gradvis opp gjennom årene fått større og større oppslutning i bransjen, og en rekke varianter av avtalen har kommet til.

Nå er tiden igjen moden for at de forskjellige utgavene av standardavtalene skal gjennomgås og revideres. Dette gjøres med jevne mellomrom for å sikre at malene er oppdaterte i forhold til blant annet nye lover og rettspraksis.

Det er ingen tvil om at eiendomsbransjen de siste årene har hatt en rivende utvikling og standardavtalene og bransjen må holde tritt med denne utviklingen.
Ut fra de innspillene som allerede har kommet inn til revisjonsarbeider, er det flere temaer som utpeker seg som relevante. Retten til stordata knyttet til drift av bygget, er et tema som nå skal reguleres i standardavtalene. Bekjempelse av korrupsjon, hvitvasking mv. er noe alle må forholde seg til og det er derfor naturlig at standardavtalen inneholder bestemmelser om dette.

Standardavtalene må også støtte opp om eiendomsbransjens felles ansvar for klimatiltak og ivaretakelse av miljøet. Det vurderes derfor om det skal inntas mer forpliktende bestemmelser om bærekraft/miljø enn det dagens standardavtaler legger opp til. Å bidra til at partene i eiendomsbransjen kan jobbe for økt gjenbruk, lengere levetid på bygg og byggematerialer, samt å gjøre rehabiliteringer og tilpasninger for nye leieforhold mindre ressurskrevende, er et felles ansvar.

I tillegg vurderes alltid behovet for nye maler i revisjonsarbeidet. I forrige revisjonsrunde ble det blant annet utarbeidet egne maler for co-working og handelslokaler utenfor kjøpesenter som har blitt godt mottatt. Bransjen har de siste årene etterspurt er en avtale for leie av lokaler i kjøpesentre. Erfaringen er at de ulike utleierne i større grad opererer med egne maler, og at disse er mer varierende i form og innhold enn ved utleie av øvrige næringslokaler. Sannsynligvis vil det i denne runden bli utarbeidet en egen avtale for leie av lokaler i kjøpesenter.

Alle som har innspill til revisjonsarbeidet oppfordres til å melde disse til arbeidsgruppen.

Lignende saker

Flere nyheter