Statusoppdatering for regelverket om salgsmarkedsføring

Forbrukertilsynet oppdaterer løpende deres veileder om de nye reglene om prismarkedsføring. I denne statusoppdateringen ser vi på noen av problemstillingene tilsynet har uttalt seg om. Her er det mange fallgruver!

Publisert: 22. januar 2024

I høst kom nye regler for salgsmarkedsføring som vi oppsummerte i vår artikkel Norge innfører nye regler for salgsmarkedsføring fra 1. oktober 2023. I ettertid har tematikken fått mye oppmerksomhet både hos virksomhetene, i media og hos forbrukerne, særlig i forbindelse med kampanjer som Black Friday, romjuls- og nyttårssalg. Forbrukertilsynet oppdaterer stadig sin veileder om prismarkedsføring, og i denne statusoppdateringen nevner vi noen av problemstillingene tilsynet har uttalt seg om.

Virksomheter må sikre at varers førpris oppgis sammen med salgsmarkedsføringen. Førpris er den laveste prisen de siste 30 dager forut for prisreduksjonen som markedsføres.

Rabattkoder fra påvirkere

Virksomheter bør være oppmerksomme på at rabattkoder som er tilgjengeliggjort for allmennheten ved bruk av for eksempel influensere, også må tas med i beregningen når førprisen skal beregnes. Forbrukertilsynet skriver at man likevel kan se bort ifra rabattkoden når førpris beregnes dersom annonseinnlegget kun er på en lukket påvirkerprofil i hele kampanjeperioden og rabattkoden ikke annonseres andre steder.

Betingede tilbud

Betingende tilbud, som for eksempel pakketilbud, tre for to-tilbud eller 200kr/20 % avslag ved kjøp for mer enn 1000 kroner, er omfattet av regelverket for urimelig handelspraksis og villedende markedsføring, men faller i utgangspunktet utenfor reglene om salgsmarkedsføring som ble endret i høst. Forbrukertilsynet har imidlertid kommet med noen uttalelser som gjør at det muligens ikke er rett frem likevel.

Forbrukertilsynet mener en prisreduksjon på et kjøp over betingelsesverdien innebærer at salgsmarkedsføringsreglene i prisopplysningsforskriften § 9a kommer til anvendelse på alle de varene virksomheten tilbyr til mer enn den betingende salgssummen. Virksomheten må etter Forbrukertilsynets syn, oppgi førpris på samtlige varer som koster mer enn terskelverdien, og dersom varen omfattes av andre salgskampanjer, må den rabatterte prisen tas med i beregningen av ny førpris. Dette betyr eksempelvis at ved «20 % avslag på alle kjøp over 1000 kroner», vil samtlige av butikkens varer som koster over 1000 kroner, regnes for å markedsføres som nedsatt. Da må det oppgis førpris for alle disse varene.

Salgsperiodens lengde

Forbrukertilsynet skriver på sine nettsider at de i utgangspunktet anbefaler at en salgsperiode ikke varer mer enn to til tre uker. De skriver videre at lengre kampanjeperioder ikke nødvendigvis er villedende, men, slik vi oppfatter tilsynet, at ved en kampanjeperiode som varer lengre enn 30 dager, bør butikken samtidig bruke i en førpris som er beregnet utfra en periode lengre enn de siste 30 dagene før kampanjestart.

Utfordrende med faste medlemsrabatter

Med lovendringen ble det slutt på å gi avslag til medlemmer i lojalitetsprogram, uten å «ødelegge» førprisen. Dette var fordi førprisen nå er prisen som er brukt «overfor allmennheten, eller andre større grupper av forbrukere som tilhører ulike lojalitetsprogrammer eller kundeklubber». Forbrukertilsynet fraråder nå faste rabatter til kundeklubbmedlemmer. Tilsynet skriver at ettersom faste rabattordninger overfor medlemmer av lojalitetsprogram omfattes av prisopplysningsforskriften § 9a, vil faste rabatter medføre praktiske utfordringer for virksomhetene.

Den ene utfordringen knytter seg til at priser endrer seg. Gitt at medlemmer alltid får 15 % rabatt, innebærer nå et slikt utsagn at medlemmer skal ha 15 % avslag på den enhver tid gjeldende førprisen, og ikke 15 % avslag på salgssummen. Vår oppfatning er at Forbrukertilsynet trolig ikke vil godta en løsning hvor virksomheten sier at medlemmer får en gitt rabatt med utgangspunkt i den til enhver tid gjelde salgsprisen. Dette fordi kampanjen lett vil oppfattes som villedende, til tross for at den reelle besparelsen medlemmet får oppgis sammen med prisen.

Faste sammenhengende medlemsrabatter vil også ha utfordringer grunnet at tilbudet ikke er tidsbegrenset. Markedsføring av en prisreduksjon over tid, uten at førprisen justeres, vil kunne bli sett på som villende, og dermed i strid med markedsføringslovgivningen.

Fortsatt mange uavklarte problemstillinger

Det er fortsatt en rekke problemstillinger som er uavklarte. Selv hvor Forbrukertilsynet har gitt retningslinjer for hvordan tilsynet tolker regelverket, er det mange spørsmål som ikke har åpenbare svar. Vi hjelper løpende våre klienter med å finne gode løsninger i overenstemmelse med markedsføringsregelverket.

Lignende saker

Flere nyheter