Tvist i forbindelse med rehabilitering av Ankerskogen Svømmehall

Publisert: 29. september 2022

Torsdag den 22. september 2022 var siste dag av den tre uker lange rettssaken mellom Hamar kommune og Martin Bakken AS. Bakgrunnen for saken var den omfattende rehabiliteringen og utvidelsen av Ankerskogen Svømmehall, som startet opp i 2011. Hamar kommune har betalt om lag MNOK 230 til entreprenøren for utførelse av arbeidene.

Tvistetema i saken er knyttet til erstatning for mangler ved badeanlegget. Hovedspørsmålet retten skal ta stilling til, er hvem som skal bære kostnadene for utbedringer av manglene ved anlegget.

Advokatfirmaet Føyen, ved advokat Henrik Dahl og advokatfullmektig Sondre Dotterud, representerer Hamar Kommune i saken.

Det ble etter overtakelse oppdaget løse fliser i anlegget, som med årene har eskalert i omfang. Videre ble det også oppdaget mangler ved gesimskassene på taket. Kommunens erstatningskrav utgjør ca. MNOK 35 MNOK for mangler ved arbeidene. Det er også fremmet et erstatningskrav på ca. MNOK 14 fra kommunen for tapte inntekter på grunn av nedstengning av anlegget under utbedringen. Entreprenøren påstår seg frifunnet for kravene fra Hamar kommune.

Et sentralt punkt i saken hvem av partene som bærer risikoen for manglene. Fra kommunens ståsted er det anført at årsaken knyttes til entreprenørens prosjektering og utførelse. Med bakgrunn i blant annet manglenes omfang har Hamar kommune anført at entreprenøren har opptrådt grovt uaktsomt i forbindelse med utførelsen av arbeidene. Entreprenøren har anført at manglene ikke er entreprenørens risiko, og at kravene uansett er tapt blant annet grunnet for sen reklamasjon og foreldelse.

Dommen faller om ca. fire uker.

Lignende saker

Flere nyheter