FøyenFrokost 1. februar – Nye miljø- og klimakrav i offentlige anskaffelser  

Seminar torsdag 1. februar kl. 08:30 Dronning Eufemias gate 8
0191 Oslo

Fra 1. januar i år skal offentlige innkjøpere vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30 % i så å si alle anskaffelser. Det er en innskjerping fra at innkjøpere kan stille slike krav til at de nå må det. Dette reiser en rekke spørsmål for innkjøpere og leverandører, både i relasjon til jussen og hvordan dette kan løses i praksis.

Konsekvensene av manglende etterlevelse kan være omfattende. Så både innkjøpere og leverandører må være forberedt.

Vi i Føyen har lenge hatt fokus på bærekraft i anskaffelser og vil gjerne dele noen tanker og praktiske eksempler. Interesserte inviteres dermed til FøyenFrokost 1. februar.

Under seminaret vil vi blant annet se nærmere på:

  • Hva innebærer den nye miljøbestemmelsen?
  • Hva innebærer følg-eller-forklar-prinsippet i den nye regelen?
  • Hvilke grep kan og bør innkjøpere og leverandører ta nå?
  • Hvordan avveie kostnader og miljøhensyn?
  • Hvordan dokumentere miljøetterlevelse og hvordan kontrollere?
  • Hvilke andre klima- og miljøkrav kommer – eller kan komme – fra norske myndigheter og EU?

Foredragsholdere vil være partner Vera Hovelsen og advokat Ragnhild Lunner, begge fra entrepriseavdelingen i Advokatfirmaet Føyen.

 

PÅMELDING HER

 

Vi ønsker velkommen med enkel servering fra kl. 08:00.

Tid: Torsdag 1. februar 2024 kl. 08:30 – 09:30
Sted: Advokatfirmaet Føyen, Dronning Eufemias gate 8

Vi vil også tilrettelegge for digital deltakelse for de som ønsker det. Teams-lenke til seminaret sendes ut på e-post en dag i forkant.