Vera Hovelsen

Partner

Vera har særskilt juridisk og praktisk innkjøpsfaglig kompetanse innenfor offentlige anskaffelser i tillegg til kompetanse innen alminnelig kontraktsrett, samt offentlighet og innsyn. Hennes brede og lange erfaring fra anskaffelsesprosesser innen bygg/anlegg, IKT, vare- og tjenestekjøp gjør henne særlig egnet til å yte målrettet bistand til det offentlige i deres anskaffelsesprosesser.

Vera bistår både offentlige og private klienter i klageprosesser overfor oppdragsgiver, KOFA eller ved midlertidig forføyning. Vera er en erfaren kursholder og holder jevnlig kurs innen offentlige anskaffelser.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
Rangeringer
2013Advokatbevilling
2011Anvendt øknonomi og ledelse, Handelshøyskolen BI Oslo
2000Cand. jur., Universitetet i Oslo
1994Eksamen Philosophicum, Universitetet i Oslo

She is a very solid communicator and possesses good pedagogical and educational skills and is also highly structured.” – Chambers, 2022.