FøyenFrokost 9. april – Foreldelse – ikke la dine krav bortfalle

Seminar tirsdag 9. april kl. 08:30 Dronning Eufemias gate 8
0191 Oslo

Vi ser ofte at aktører taper sine krav fordi kravene foreldes. Det er relativt korte frister og krav må følges opp. Aktører må ha et bevisst forhold til hvilke frister som løper og hvordan man unngår at krav foreldes. Man er for eksempel i dialog med sin kontraktspart om retting av mangler. Ofte går tiden slik at kravet foreldes. Også i de tilfellene der man tror at kravet er erkjent kan det vise seg at erkjennelsen ikke er tilstrekkelig klar til at foreldelsesfristen er avbrutt. Det er særfrister om foreldelse med svært korte frister i entreprisestandardene.

Tap og tvister kan unngås hvis man gjør de rette grepene i tide.

Under seminaret vil vi blant annet se nærmere på:

  • Forskjellene på reklamasjon og foreldelse
  • Foreldelsesfrister for ulike krav
  • Når foreldelsesfristen starter å løpe
  • Tilleggsfrister
  • Hvordan sikre at egne krav ikke går tapt
  • Når er en fordring «erkjent» og foreldelsesfrist avbrutt
  • Avtaler om forlenget frist
  • Viktige fallgruver man må unngå
  • Når kan din bedrift avvise krav på grunn av fristoversittelse

Foredragsholdere vil være partnerne Hans-Jørgen Arvesen og Jacob Solheim, begge fra avdeling eiendom og entreprise i Advokatfirmaet Føyen.

 

PÅMELDING HER

 

Vi ønsker velkommen med enkel servering fra kl. 08:00-08:30.

Tid: Tirsdag 9. april 2024 kl. 08:30 – 09:30
Sted: Dronning Eufemias gate 8

Vi vil også tilrettelegge for digital deltakelse for de som ønsker det. Lenke til seminaret sendes ut på e-post dagen i forkant.