Føyens eiendomsfrokost 30. november

Seminar onsdag 30. november kl. 08:30 Advokatfirmaet Føyen, Dronning Eufemias gate 8, 12. etg.

Hvordan sikre en god dialog med det offentlige i planfasen?

Reguleringsplanen er grunnsteinen i utviklingsprosjekter. For en eiendomsutvikler er det viktig å oppnå en felles forståelse med det offentlige om de sentrale premissene i planen for et vellykket prosjekt. Både de offentlige og de private behovene må klarlegges så tidlig som mulig i planfasen. For å kunne sikre dette er det avgjørende at man oppnår en god dialog med det offentlige.

I samarbeid med med Zynk, vil vi søke å dele våre erfaringer om hva som bidrar til en god og forutsigbar planprosess. Vi vil fokusere på følgende temaer:

  • Hvordan planprosessen kan sikre en god prosjektgjennomføring
  • Langsiktig og strategisk arbeid kan redusere kostnader og forhindre omkamper
  • Planprosessen i et interessentperspektiv, hva politikerne egentlig er opptatt av
  • Håndtering av innsigelser fra regionale fagmyndigheter
  • Praktiske tips til fokuspunkter i planfasen

Foredragsholdere

Foredragsholdere Truls Wickholm, Kine Bjørnerud Bergan og Roar R. Lillebergen.

Roar R. Lillebergen og Kine Bjørnerud Bergan er tilknyttet Føyens eiendomsavdeling. De jobber dedikert med eiendomsutvikling, og særlig plan- og bygningsrettslige problemstillinger. Begge har erfaring fra offentlig administrasjon, og har god erfaring med å kommunisere med det offentlige.

Truls Wickholm kommer fra Zynk, og har lang erfaring fra politikk og organisasjonsliv. Wickholm har jobbet som statssekretær i Arbeids og inkluderingsdepartementet (AID), han har vært tidligere ordfører i Nesodden kommune og vært tre perioder på Stortinget hvor han har jobbet i finanskomiteen, utdanningskomiteen og transportkomiteen.

 

MELD DEG PÅ HER

 

Vi ønsker velkommen med enkel servering fra kl. 08:00.

Tid: onsdag 30. november kl. 08:30 – 09:30.
Sted: Advokatfirmaet Føyen, Dronning Eufemias gate 8, 12. etg.

Vi vil også tilrettelegge for digital deltakelse for de som ønsker det. Link til seminaret sendes ut på e-post.