Roar R. Lillebergen

Partner

Roar jobber med plan- og bygningsrett, entrepriserett og fast eiendoms rettsforhold. Han har erfaring med kontraktsarbeid innenfor sitt fagområde nasjonalt og internasjonalt. Videre bistår han klienter med konkursrettslige spørsmål og har bistått ved fremforhandling av verksleiekontrakter. Roar bistår også bedrifter innen bergindustri, herunder problemstillinger knyttet til plan- og bygningsrett, rettighetserverv, regulatoriske forhold og ekspropriasjon.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdannelse
2006Spesialfag i miljørett, Universitetet i Oslo
2004Cand.jur., Universitetet i Bergen
2002Master of Law, Queensland University og Technology, Australia