Frokostseminar om hjemmekontor 28. april

Seminar torsdag 28. april kl. 08:00 Advokatfirmaet Føyen
Dronning Eufemias gate 8, 12. etg.

Da pandemien brøt ut, ble hjemmekontor «den nye normalen». Alle arbeidstakere som hadde muligheten til det, skulle plutselig jobbe hjemmefra. Dette var ikke lovverket spesielt godt forberedt på. Den såkalte «hjemmekontorforskriften» regulerer arbeid i hjemmet. Forskriften hadde ikke blitt endret for å ta opp i seg den teknologiske utviklingen som hadde skjedd på de drøyt 18 årene siden forskriften trådte i kraft i 2002.

Både arbeidsgivere og arbeidstakere etterlyste klarere regler for hvordan de skulle forholde seg til arbeid i hjemmet, og regjeringen svarte med å sette ned et utvalg. Fredag 18. mars besluttet regjeringen endringer i hjemmekontorforskriften. Endringene trer i kraft 1. juli 2022, og gjelder arbeidstid, forskriftens virkeområde, kravet om skriftlig avtale om hjemmearbeid, arbeidsmiljø, og tilsynsorgan.

Føyen vil i dette frokostseminaret gjennomgå de nye endringene i hjemmekontorforskriften. Vi vil også ta for oss utvalgte problemstillinger knyttet til oppfølging av arbeidstakere som arbeider fra hjemmekontor.

Foredragsholderne er partner Anniken Astrup og advokat Ragnhild L. Rafto som er tilknyttet Føyens arbeidslivsavdeling.

 

MELD DEG PÅ HER

 

Vi ønsker velkommen med enkel servering fra kl. 08:00.
Tidspunkt: Torsdag 28. april kl. 08:30 – 09:30.
Sted: Advokatfirmaet Føyen, Dronning Eufemias gate 8, 12. etg.