Frokostseminar 22. mars – Vederlagskrav og foreldelse i entreprisekontrakter

Seminar onsdag 22. mars kl. 08:30 Advokatfirmaet Føyen, Dronning Eufemias gate 8, 12. etasje.

Vederlagsjustering ved endring av offentlige avgifter og gebyrer

Endring av avgifter og gebyrer etter at tilbud er innlevert kan påføre entreprenøren store ekstrakostnader. Ligger risikoen for slike kostnader hos byggherren og kan entreprenøren derfor kreve å få dekket slike kostnader? Vi gjennomgår problemstillingene i lys av en ny dom fra Høyesterett.

 

Betydningen av entreprenørens utbedringsforsøk ved spørsmål om foreldelse av krav

Kan entreprenørens utbedringsforsøk være å anse som en erkjennelse av byggherrens krav slik at foreldelsesfristen for byggherrens krav avbrytes? Vi gjennomgår problemstillingen i lys av en ny dom fra Høyesterett.

 

Foredragsholdere vil være Finn Eirik Winther og Annabel Gåsvand tilknyttet Føyens entrepriseavdeling.

 

MELD DEG PÅ HER

 

Vi ønsker velkommen med enkel servering fra kl. 08:00.

Tid: onsdag 22. mars kl. 08:30 – 09:30.
Sted: Advokatfirmaet Føyen, Dronning Eufemias gate 8, 12. etg.

Vi vil også tilrettelegge for digital deltakelse for de som ønsker det. Link til seminaret sendes ut på e-post.