Frokostseminar 25. januar – Gårdeieransvar med fokus på snø og is

Seminar onsdag 25. januar kl. 08:30 Advokatfirmaet Føyen
Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo

Vi går nå inn i en tid med overhengende fare i form av istapper og snøfylte tak, samt snøfylte og glatte fortau og utearealer. Gårdeier har ansvar for at ingen skades som følge av manglende vedlikehold eller tilsyn av egen bygning og eiendom. Brudd på gårdeiers plikter kan medføre både straff og erstatningsansvar. Vi vil under seminaret sette fokus på hvilket ansvar gårdeier har og hvorledes vedlikehold og tilsyn bør organiseres.

Under frokostseminaret vil vi blant annet se nærmere på:

– Lover og regler gårdeier må kjenne til, herunder sikring av tak, byggverk og utearealer
– Gårdeiers ansvar overfor offentlige myndigheter
– Gårdeiers ansvar overfor naboer og andre tredjepersoner.
– Fordeling av ansvar mellom utleier og leietakere
– Gårdeiers erstatnings- og straffansvar
– Er det driftsansvarlig, daglig leder eller styret som er ansvarlig?
– Krav til rutiner og oppfølgning av rutiner

Foredragsholdere vil være Jacob Solheim og Astrid Breistein Dovland, begge tilknyttet Føyens eiendomsavdeling.

MELD DEG PÅ HER

Vi ønsker velkommen med enkel frokostservering fra kl. 08:00.

Tid: onsdag 25. januar 2023 kl.08:30-09:30.
Sted: Advokatfirmaet Føyen, Dronning Eufemias gate 8, 12. etasje.

Vi vil også tilrettelegge for digital deltakelse for de som ønsker det. Link til seminaret sendes ut på e-post.