Seminar 27. februar – Lansering av nye standardavtaler for etablering av solcelleanlegg i leieforhold

Seminar tirsdag 27. februar kl. 09:00 Dronning Eufemias gate 8
0191 Oslo

Advokatfirmaet Føyen har bistått Norsk Eiendom ved utarbeidelse av nye standardavtaler for solcelleanlegg til bruk i leieforhold.

I samarbeid med Norsk Eiendom, Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)/Forum for næringsmeglere (FFN) og Advokatfirmaet BAHR har vi gleden av å invitere til lansering av de nye standardavtalene tirsdag 27. februar 2024.

Det er kommet nye regler som gjør at egenprodusert solkraft kan deles. Det gjør det lønnsomt for flere å produsere sin egen strøm. Mange eiere av næringsbygg ønsker nå å etablere solcelleanlegg på eiendommen sin.

En vellykket etablering av solcelleanlegg på næringsbygg for produksjon og deling av solkraft fordrer en god avtaleregulering. Vi har derfor utarbeidet to nye avtalemaler som skal regulere forholdet mellom leietaker og utleier ved utleie av næringsarealer. Disse avtalemalene vil inngå som tilleggsavtaler til standard leieavtaler for næringslokaler og-bygg. Tilleggsavtalene vil være viktige verktøy for en stadig mer miljøfokusert eiendomsbransje.

Lanseringen finner sted tirsdag 27. februar i Dronning Eufemias gate 8.

Revideringsteamet vil presentere de nye avtalene, fortelle om relevant regelverk, og hvilke muligheter og begrensinger som finnes knyttet til deling av egenprodusert strøm. Vi vil også gi praktiske råd.

Innleggene vil bli holdt av:
– Advokatene Anette Thunes og Jacob Solheim fra Advokatfirmaet Føyen
– Advokat Anne Sofie Bjørkholt fra Advokatfirmaet BAHR
– Camilla Hengebøl fra Newsec
– Henriette Helene Standnes Brochmann fra Entra ASA

Revisjonsteamet har bestått av:
– Advokat Sven Magnus Rivertz, juridisk fagsjef i Norsk Eiendom
– Anders Rennestund, leder leietakerrådgivning i CBRE AS og styremedlem i FFN
– Advokatene Jacob Solheim og Anette Thunes fra Advokatfirmaet Føyen
– Advokat Anne Sofie Bjørkholt og Camilla Hammer Solheim fra Advokatfirmaet BAHR
– Camilla Hengebøl fra Newsec
– Henriette Helene Standnes Brochmann og Pål Oroszko fra Entra ASA

 

PÅMELDING HER

 

Vi ønsker velkommen med enkel servering fra kl. 08:30.

Tid: Tirsdag 27. februar 2024 kl. 09:00-10:30
Pris: Ingen deltakeravgift
Sted: Dronning Eufemias gate 8

Møte er forbeholdt medlemmer av Norsk Eiendom, NEF og FFN.

Vi tar forbehold om endringer i programmet. Skulle det være noen spørsmål ta kontakt på firmapost@nef.no

Kom å få med deg de viktigste endringene, still spørsmål direkte til revisjonsteamet og slå av en hyggelig prat med bransjekolleger.