Føyens eiendomsfrokost 16. juni

Seminar torsdag 16. juni kl. 08:00 Advokatfirmaet Føyen
Dronning Eufemias gate 8, 12. etg.

Strøksservitutter i utviklingsprosjekter

Domstolene behandler stadig tvister knyttet til strøksservitutter. Disse kommer ofte på spissen i forbindelse med at eiendommen hvor servitutten er påheftet skal utvikles i strid med strøksservitutten. Til tross for at disse servituttene ble stiftet i en annen tid, kan de i stor grad fortsatt gjøres gjeldende. Dette skaper i mange tilfeller motstrid mellom den offentligrettslige reguleringsplanen og den privatrettslige strøksservitutten.

Kjernen i problemet er at plan- og bygningsetaten i behandlingen av byggesøknader som et klart utgangspunkt heller ikke skal ta stilling til om privatrettslige forhold er til hinder for det omsøkte tiltak. Dette innebærer at ansvaret for å avklare rekkevidden av en strøksservitutt i den enkelte sak legges på utbyggere, berørte naboer og domstolene.

Under frokostseminar vil vi gi praktiske råd og veiledning for hvordan man som utbygger bør håndtere slike strøksservitutter, hva som skal til for at en strøksservitutt ikke lenger kan gjøres gjeldende, hvem som kan påberope servitutten og hva som er tålegrensen for brudd på en strøksservitutt.

Foredragsholdere er partner Anette Thunes og advokat Nikolai Fjågesund, begge tilknyttet Føyens eiendomsavdeling.

 

MELD DEG PÅ HER

 

Vi ønsker velkommen med enkel servering fra kl. 08:00.

Tidspunkt: Torsdag 16. juni 2022  kl. 08:30-09:30.
Sted: Advokatfirmaet Føyen, Dronning Eufemias gate 8, 12. etg.