Føyens eiendomsfrokost 29. mars

Seminar tirsdag 29. mars kl. 08:00 Advokatfirmaet Føyen
Dronning Eufemias gate 8, 12. etg.

Utbyggingsavtaler er mer enn bare rekkefølgekrav.

Føyen arrangerer frokostseminar om praktisk bruk av utbygningsavtaler. Et sentralt tema knyttet til utbyggingsavtaler etter plan- og bygningsloven er de rettslige rammene for hvilke krav en kommune kan stille i slike avtaler. Den praktiske bruken av utbyggingsavtaler berører imidlertid også andre rettslige problemstillinger. I dette frokostseminaret gir vi en rekke tips for hvordan utbyggere skal håndtere problemstillinger knyttet til entreprenøren som skal bygge infrastrukturen, avgiftsregelverket og reglene om offentlige anskaffelser.

 

  • Hvordan sikre sammenheng mellom utbyggingsavtalen og øvrige avtaler, for eksempel MVA-avtaler, gjennomføringsavtaler med Statens Vegvesen, mv?
  • Hvordan sikre at utbyggers forpliktelser overfor entreprenøren på en effektiv måte videreføres opp mot kommunen som vegeier?
  • Hvordan bidra til å unngå at anskaffelsesregelverket blir en snubletråd i gjennomføringen?

 

Foredragsholdere er partner Roar R. Lillebergen og advokat Marit L. Stensvåg som er tilknyttet Føyens eiendomsavdeling og entrepriseavdeling.

 

MELD DEG PÅ HER

 

Vi ønsker velkommen med enkel servering fra kl. 08:00.

Tid: Tirsdag 29. mars 2022 klokken 08:30-09:30.

Sted: Advokatfirmaet Føyen, Dronning Eufemias gate 8, 12. etg.