Skriveplass

Vi tilbyr skriveplass med stipend til dyktige og engasjerte jusstudenter som skriver en forretningsjuridisk masteroppgave innenfor ett av våre spesialistområder. Du får mulighet til å sitte i ett etablert fagmiljø med spesialiserte advokater, og du får tilgang til faglig veiledning.

Med skriveplass i Føyen får du tilknytning til avdelingen du skriver oppgaven din innenfor. Du får faglig bistand fra våre advokater samt tilgang til bibliotek og vår interne kunnskapsbank. I tillegg får du kontorplass, kantine og et hyggelig arbeidsmiljø å være en del av mens du skriver. Du inviteres med på alle faglige og sosiale arrangementer i tiden du er hos oss.

Send oss en søknad med en kort beskrivelse av hva du ønsker å skrive om, CV og karakterutskrift. Søknaden kan sendes til vår HR-sjef Silia Bakke.

Frist for å søke skriveplass til høstsemesteret er 1. mai, og frist for vårsemesteret er 1. november. Vi vurderer søknadene fortløpende.