Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for nesten 600 milliarder kroner i året. Samfunnet har derfor en betydelig interesse av at anskaffelsene gjøres på en ordentlig måte til det beste for forvaltningen av fellesskapets midler. Anskaffelsesregelverket oppstiller rammeverket og kravene til forberedelse, gjennomføring og avslutning av anskaffelsene. Feil eller regelbrudd i anskaffelsesprosessene kan bli dyrt og ressurskrevende. Føyen har jobbet med offentlige anskaffelser i flere tiår, både for offentlige og private aktører og på «begge sider av bordet». Våre advokater er meget godt rustet til å bistå i hele anskaffelsesløpet. Vi hjelper også aktørene med kurs, veiledere, malverk og andre nyttige verktøy.

“The team provides relevant and updated knowledge, and a solution-oriented approach.” – (Chambers, 2023)
Vis mer