Selskapsrett, transaksjoner, skatt og avgift

Føyen sitt fagmiljø innenfor fagområdet selskapsrett, transaksjoner, skatt og avgift, har over lang tid opparbeidet solid og bred erfaring innenfor blant annet transaksjoner, omstrukturering, generasjonsskifte og rådgivning innen selskapsrett, skatterett og mva.

Vis mer