Teknologi, digitalisering og telekom

Føyen er et av de største juridiske spesialistmiljøene i Norge innenfor fagområdene teknologi, digitalisering, personvern, immaterialrett og internett, hvor vi jobber mye både for kunder og leverandører. Med vår forretningsforståelse, kompetanse og erfaring innenfor fagområdet er vi rangert på topp i en rekke nasjonale og internasjonale advokatkåringer. Få andre advokatfirmaer i Norge har den erfaringen og spisskompetansen som vi har opparbeidet oss over tid. Gjennom kontakten med, og arbeidet for, ledende nasjonale og internasjonale aktører har vi førstehåndskunnskap om nye tekniske, juridiske og strukturelle forhold og rammebetingelser innen fagområdet.

“They are very responsive, provide a high level of services and make themselves available for clients when needed.” – (Chambers, 2023)

Aktuelt

Vis mer