Camilla Ødegård

Advokat

Camilla er tilknyttet avdelingen for arbeidsliv. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, hvor hun også har vært oppgaveretter siden høsten 2020.

Kompetanse
Erfaring
Utdanning
2021Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo