Erling Astrup Sjøtun

Advokatfullmektig

Erling er tilknyttet avdelingen for fast eiendom. Han arbeider primært med næringseiendom, med hovedvekt på utleie, samt kjøp og salg av eiendommer og eiendomsselskaper, men bistår avdelingen bredt innenfor fagområdene avdelingen dekker.

Erling er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen våren 2021, der han skrev masteroppgave om Høyesteretts argumentasjonsmønstre ved ansvarlige foretak sine brudd på plikter i plan- og bygningsloven.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
2021Master i rettsvitenskap, Universitet i Bergen