Fanny Næss Landmark

Advokatfullmektig

Fanny er tilknyttet avdelingen for arbeidsliv. Hun arbeider med arbeidsrettslige problemstillinger, slik som blant annet oppsigelser, omorganiseringer, ansettelsesavtaler og granskning. Fanny er jurist fra Universitet i Bergen, hvor hun skrev masteroppgave om behandling av personopplysninger ved kontrolltiltak.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdannning
2021Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen