Henrik Dahl

Senioradvokat

Henrik er tilknyttet entrepriseavdelingen, og jobber primært med spørsmål knyttet til entrepriserett, OPS, offentlige anskaffelser, og kontraktsrett. Han har også bred erfaring fra rettsområder som tingsrett, eierseksjonering og reseksjonering, bustadoppføring, og tomtefeste.

Henrik har skrevet masteroppgave om ”strøkservitutters forhold til offentlige planer, særlig reguleringsplaner”. Han har spesialfag i entrepriserett.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
2012Advokatbevilling
2010Utveksling, Ludwig Maximilians Universität, München. Tyskland
2009Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo