Margrete Fivelstad

Advokatfullmektig

Margrete er tilknyttet avdelingen for arbeidsliv. Hun arbeider med arbeidsrettslige problemstillinger, slik som blant annet oppsigelser, omorganiseringer og ansettelsesavtaler. Margrete er jurist fra Universitetet i Bergen, hvor hun skrev sin masteroppgave om endringer av innleiereglene i lys av EØS-retten. Margrete har derfor også kjennskap til EU- og EØS-rett, særlig krysningsfeltet mellom norsk arbeidsrett og EU- og EØS-rett.

Kompetanse
Erfaring
Utdanning
2018-2023Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2017-2018Årsstudium psykologi, Aarhus University