Marius Torsteinsen Grønnbakk

Advokat

Marius er tilknyttet avdelingen for entreprise, og arbeider primært med offentlige anskaffelser. Han har erfaring med å bistå offentlige og private aktører under ulike faser av anskaffelsesprosessen og tilstøtende rettsområder som offentlighetsrett, forvaltningsrett og generell kontraktsrett.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
2018 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø
2018LL.M. Law of the Sea, K. G. Jebsen-senter for Havrett, UiT
2017Utveksling, University of Valencia, Spania