Martin Helland Johannessen

Advokat (i permisjon)

Martin er tilknyttet eiendomsavdelingen. Han jobber hovedsakelig med plan- og bygningsrett, ekspropriasjon og tvisteløsning. Martin bistår også innenfor andre problemstillinger innenfor fast eiendoms rettsforhold og generell kontraktsrett, herunder entrepriserett, kjøp og salg av eiendommer og leieforhold. Han er utdannet jurist fra Universitet i Oslo, og skrev masteroppgave om forholdet mellom reguleringsplaner og eiendomsvernet i EMK P1-1 (publisert i Tidsskrift for Eiendomsrett 2020/1).

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
2018Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2017Utveksling, University of Sydney