Mia Nøkleby

Advokatfullmektig

Mia er tilknyttet avdelingen for arbeidsliv. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, og jobber bredt med ulike problemstillinger innen arbeidsrett.

Kompetanse
Erfaring
Utdanning
2022Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen