Stede G. Nilsen

Partner

Stede har spesialkompetanse i entrepriserett, rådgivningsrett og alminnelig kontraktsrett og prosederer jevnlig saker for domstolene. Fra sin tid som universitetsstipendiat har han grundig teoretisk bakgrunn. Stede er tildelt HM Kongens gullmedalje for avhandlingen «Ansvar og ansvarlige i den nye kjøpsretten».

Stede foredrar jevnlig om temaer innenfor kompetanseområdene. Hans daglige arbeid består i løpende rådgivning underveis i entrepriseprosjekter innenfor bygg og anlegg, og i håndtering av mellomstore og store prosessoppdrag for domstolene og i voldgift. Han har omfattende erfaring med så vel utførelsesentrepriser og totalentrepriser, som ulike former for samspillsprosjekter. Stede har også omfattende erfaring med rådgiverkontrakter, der han over flere år har rådgitt underveis og prosedert saker som har dreid seg om både mellomstore og store byggeprosjekter.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
Rangering
1994Cand. Jur., Universitetet i Oslo
1987Eksamen Philosophicum

“Stede Nilsen remains our preferred adviser on complex and strategically important issues.” – Legal 500, 2024.

I have in particular used Stede G. Nilsen and Karl Marthinussen. They are both experienced and knowledgeable, and they deliver a service which is outstanding, also compared to other leading firms. They lead their teams in the different cases in a thorough and professional way so that the mix between lead lawyers and associates who do groundwork is always perfect.” – Legal 500, 2024.

“Stede G. Nilsen is our definitive go-to-guy when it comes to disputes which need delicate handling.” – Legal 500, 2022.