Victor Trimboli

Advokatfullmektig

Victor er tilknyttet avdelingen for eiendom og jobber bredt innenfor de fagområdene avdelingen dekker. Victor er utdannet jurist fra Universitet i Bergen høsten 2022, hvor han skrev masteravhandling om fastsettelse av innløsningssum ved innløsning av festetomter.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
2022Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2022Utvekslingssemester, Università degli Studi di Milano-Bicocca