Visjoner og verdier

Visjon

Føyen ønsker å være kjent for det vi strekker oss etter, hver dag:

  • å være nyskapende og åpen, med blikket rettet mot fremtidens løsninger
  • å være modig i det å balansere det nye og ukjente mot etablerte sannheter
  • å alltid søke bedre måter å samarbeide på, både med kunder og hverandre

 

Vår visjon er at vi utgjør en forskjell og ligger foran

Verdier

Til grunn for alt vi gjør, og det som samtidig setter tydelige grenser for hva vi ikke gjør, er våre verdier – det som skal kjennetegne oss som juridisk ekspert, rådgiver, samarbeidspartner og kollega.

  • Integritet
  • Inkluderende
  • Dedikert

For et advokatfirma er det selvsagt at integritet ligger til grunn for virksomheten, arbeidet med klientene og de advokatetiske reglene. Føyen er intet unntak. Men for oss omfatter integritet også at vi skaper tillit og møter alle med respekt – og viser mot og trygghet i våre beslutninger, på vegne av våre kunder og oss selv.

I Føyen jobber vi sammen mot felles mål. Vi deler vår kunnskap, spiller hverandre gode og ser på våre ulikheter som en felles styrke. Vi bryr oss om hverandre, om kundene og om samfunnet vi lever i.

Hos Føyen tror vi på dedikasjon og hardt arbeid. Som kunde hos Føyen vil du oppleve at vi er tilgjengelige og til stede – og er aktive pådrivere, ikke passive rådgivere. Vi brenner for kundene våre, og yter riktig bistand ved praktisk bruk av vår bransjekunnskap og juridisk spisskompetanse – på riktig måte, til riktig tid.