Anskaffelsesutvalgets andre delutredning

Publisert: 22. mai 2024

Torsdag 16. mai 2024 leverte Anskaffelsesutvalget andre delutredning i forbindelse med forslag til ny anskaffelseslov.

Delutredningen omfatter i hovedtrekk følgende temaer:

– Beredskapshensyn og nasjonale sikkerhetsinteresser i anskaffelser
– Hensynet til lokale og regionale leverandører, herunder hvordan oppdeling av kontrakter vil kunne legge til rette for at lokale og regionale leverandører kan konkurrere om dem
– Hvordan regelverket bedre kan legge til rette for åpenhet om eierskap og skatt
– Regelverkets geografiske virkeområde
– Endringer i håndhevingssystemet, herunder særlig endringer i dagens håndhevingssystem ved å dreie håndhevingen mot prekontraktuell fase, og på denne måten begrense behovet for etterfølgende erstatningssøksmål
– Oppdatert gjennomføring av håndhevingsdirektivene
– Avvisningsreglene
– Lov om anskaffelser i forsyningssektorene og lov om konsesjonskontrakter

Utvalget antar at forslagene vil kunne gi vesentlige gevinster både for samfunnet, oppdragsgivere og leverandører gjennom blant annet økt tillit til offentlige anskaffelser, god konkurranse om offentlige anskaffelser, effektiv håndheving, lavere ressursbruk, færre tvister og færre ulovlige direkte anskaffelser.

Les delutredningen i sin helhet her.

Lignende saker

Flere nyheter