Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022

Publisert: 1. juni 2022

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022. Med loven får over 9000 norske virksomheter en lovpålagt plikt til å gjøre aktsomhetsvurderinger om grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsliv i deres virksomhet og leverandørkjede. Resultatet av aktsomhetsvurderingene må publiseres offentlig i en redegjørelse, og innsynskrav etter loven kan fremsettes av enhver.

Bedrifter som er regnskapspliktig, omsetter for 70 millioner og har mer enn 50 årsverk, vil være omfattet. Kort sagt omfattes alle regnskapspliktige virksomheter som ikke anses som små foretak etter regnskapsloven § 1-6. Loven pålegger virksomheten en kunnskapsplikt, en redegjørelsesplikt og en informasjonsplikt.

 

Kunnskapsplikt

  • Kunnskap om egen virksomhet og leverandørkjede.
  • Aktsomhetsvurderinger i tråd med internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv.
  • Kontinuerlig plikt til å holde seg oppdatert.

Redegjørelsesplikt

  • Virksomheten må hvert år publisere en redegjørelse om resultatene fra aktsomhetsvurderingen.
  • Lovfastsatte minimumskrav til redegjørelsen
  • Lovpålagt plikt til å publisere en slik redegjørelse innen 30. juni 2023.

Informasjonsplikt

  • Plikt til å besvare enhver skriftlig forespørsel om hvordan virksomheten håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsliv.
  • En omfattende informasjonsplikt ved forespørsler, men med en rekke unntak.

 

Vi holder frokostseminar 21. juni 2022 om åpenhetsloven. Advokatene Preben Haugmoen Mo og Ragnhild Louisa Loen Rafto er tilknyttet Føyens arbeidslivsavdeling, og vil ta for seg åpenhetsloven og dens implikasjoner for bedrifter.

Med deg på seminar her.


Kom i gang med åpenhetloven og les mer om vår oppstartspakke her.

Lignende saker

Flere nyheter