Avtalemaler for strøm fra solcelleanlegg i leieforhold er lansert

Føyen har i samarbeid med Norsk Eiendom, Norsk eiendomsmeglerforbund (NEF)/Forum for næringsmeglere (FFN) og Advokatfirmaet BAHR utarbeidet nye standardavtaler som regulerer solcelleanlegg i leieforhold. 27. februar 2024 ble avtalene endelig lansert.

Publisert: 14. mars 2024

Den 27. februar 2024 var det duket for lansering av nye avtalemaler for solcelleanlegg i leieforhold hos Føyen i Dronning Eufemias gate, med solid oppmøte både fysisk og digitalt. De nye standardavtalene regulerer produksjon og deling av solkraft mellom utleier og leietaker. Avtalemalene er utviklet i forbindelse med at det blir stadig vanligere at eiere av næringseiendommer installerer solcelleanlegg på sine bygninger. Mange ser dette som en nødvendig investering for både seg selv og sine leietakere.

Oppdateringer i EUs bygningsenergidirektiv bidrar til å akselerere investeringene i solcelleanlegg på norske næringsbygg. Fra 2026 kan det bli krav om at nye offentlige bygg og næringsbygg skal ha solcelleanlegg. Året etter kan det bli krav om at slike anlegg installeres ved rehabilitering av bygningen. Denne utviklingen har skapt et stort behov for avtaler som sikrer overgangen til bruk av solenergi på en god måte for partene.

Det er utarbeidet to maler, et til enbruker- og et til flerbrukerbygg. Avtalemalene regulerer utleier og leietakers rettigheter og plikter knyttet til solcelleanlegg ved utleie av næringsarealer. Blant annet reguleres rett og plikt til leveranse av solkraft, drift og vedlikehold av solcelleanlegget og salg av overskuddskraft.

De nye malene blir tilleggsavtaler til standardavtaler for leie av næringsarealer, og vil være viktige verktøy for eiere av næringsbygg som har, eller som ønsker å etablere, solcelleanlegg på eiendommen sin.

Ettersom det er snakk om et relativt nytt felt i rask utvikling, vil det trolig bli behov for justeringer av avtalene på sikt. Føyen håper på gode innspill etter hvert som bransjen får erfaringer med hvordan avtalene fungerer i praksis.

Lignende saker

Flere nyheter