Firmanyheter – desember 2019

Publisert: 19. desember 2019

FT har gleden av å meddele at Marianne Klausen og Anette Thunes er tatt opp som nye partnere med virkning fra 1. januar 2020.

Marianne Klausen  Anette Thunes

Marianne tilhører FTs Arbeidslivsavdeling, og jobber til daglig med arbeidsrett, compliance og tvisteløsninger. I tillegg til arbeidsrett bistår Marianne i spørsmål som ligger i grenselandet mellom arbeidsrettslige og strafferettslige problemstillinger, herunder rådgivning i integritetsspørsmål i tilknytning til korrupsjon, hvitvasking og bedrageri.

Anette tilhører FTs Eiendomsavdeling. Hun har betydelig erfaring med problemstillinger knyttet til næringseiendom, og har særskilt kompetanse innenfor husleie, samt kjøp og salg av eiendommer og eiendomsselskaper. Anette bistår til en stor del med rådgivning knyttet til utvikling, forvaltning, tomtefeste, seksjonering, samt andre spørsmål innen fast eiendoms rettsforhold.

 

Vera Hovelsen

Vera Hovelsen og Jørgen L. Myhre er utnevnt til assosierte partnere fra 1. januar 2020. Begge jobber i vår Entrepriseavdeling, primært innenfor området offentlig anskaffelser. Både Vera og Jørgen har bred erfaring med alle sidene av anskaffelsesregelverket, herunder IKT-anskaffelser og entrepriser. De yter bistand i alle fasene i anskaffelsesprosesser fra planlegging til ytelse er levert ihht kontrakt.

Lignende saker

Flere nyheter