Lovendringer på arbeidsrettens område vedtatt

Publisert: 14. mars 2023

Lovforslag om endring av regelverket for arbeidsgiveransvar i konsern, arbeidstakerbegrepet mv. er nå vedtatt av Stortinget. Lovendringene trer i kraft 1. januar 2024.

Se dagens pressemelding fra arbeids- og inkluderingsdepartementet på regjeringens nettsider (17.03.2023) her.

 

Lovvedtaket omhandlet flere sentrale endringer i lovgivningen, herunder om:

  • Arbeidsgiveransvar, informasjon og drøfting i konsern
  • Arbeidstakerbegrepet  – presisering av arbeidstakerbegrepet og presumpsjon om at det foreligger arbeidsforhold
  • Arbeidsgivers drøftingsplikt om bruk av ulike tilsettingsformer
  • Opptjeningstid for rett til fast ansettelse etter midlertidig ansettelse

 

Disse lovendringene føyer seg inn i en rekke av endringer med sitt utspring i Fougner-utvalgets utredning (NOU 2021:9).

Føyen har skrevet mer om hva lovendringene innebærer her.

Innstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen, Innst. 181 L (2022-2023), finner du her.

Lovvedtaket, Lovvedtak 41 (2022-2023), finner du her.

Lignende saker

Flere nyheter