Christine Frølich Jacobs

Senioradvokat

Christine har bred og tung erfaring innen hele det arbeidsrettslige feltet, offentlighetsloven og likestillings- og diskrimineringsnemda. Hun har lang erfaring som «inhouse» advokat innen arbeidsliv fra store norske selskaper (Posten Norge AS og Bravida AS), samt styresekretærerfaring. Hun bistår alle kunder med juridisk rådgivning og er ettertraktet som kursholder av opplæring innen hele det arbeidsrettslige feltet særlig rettet mot HR-miljøer og ledergrupper. Christine arbeider særlig mye med stillingsvernssaker, sykefraværssaker, kontrolltiltak, konsernordninger og ansattvalg til styrer, tariffrettslige spørsmål, varslingssaker og likestillings- og diskrimineringsjuss, samt arbeidstid og ansettelsesformer. Hun bistår også i utarbeidelse av rutiner på personalområdet. I tillegg har Christine variert forhandlingserfaring samt erfaring fra tvisteløsning. Forøvrig har Christine departementserfaring innen utlendingsrett og erfaring fra internasjonalt samarbeid innen luftfart og grensekontroll i Europa, samt erfaring fra Nordisk Råds sekretariat på Stortinget. Christine behersker både tysk og engelsk.

LinkedIn
Kompetanse
Erfaring
Utdanning
1995Cand. jur., Universitetet i Oslo
1993EU/EØS rett og internasjonal privatrett, Universitetet i Hamburg, Tyskland
1989Litteraturstudier, University of Colorado at Boulder