Vårseminar i arbeidsrett, påminnelse om rapporteringsfrister og oppdatering på arbeidsrettens område

Vi inviterer til det årlige vårseminaret i arbeidsrett den 16. april 2024. Vi minner også om de årlige rapporteringsfristene etter åpenhetsloven og likestillings- og diskrimineringsloven – hva betyr fristene for din bedrift? Les også om den ferske avgjørelsen fra Høyesterett på arbeidsrettens område.

Publisert: 14. mars 2024

1. Arbeidslivsavdelingens vårseminar 16. april 2024

Seminaret vil gi deltakerne faglig påfyll om aktuelle temaer og nyheter innen arbeidsretten. Vi vil særlig fokusere på følgende temaer:

  • Lovendringer på arbeidsrettsområdet som trådte i kraft 1. januar 2024, og endringene som trer i kraft i juli 2024
  • Varsling – hva nå?
  • Den vanskelige personaloppfølgingen

Tid: Tirsdag 16. april 2024 kl. 13:00 – 17:00
Sted: Dronning Eufemias gate 8
Deltakelse: Fysisk
Kursavgift: 
Gratis

Vi ønsker velkommen fra kl. 12:30 med en liten matbit. Etter seminaret blir det lett servering og mingling i våre lokaler.

For mer informasjon om vårseminaret her.
For påmelding til vårseminaret her.

 

2. Rapporteringsfristen etter åpenhetsloven

9000 virksomheter er omfattet av åpenhetsloven. 30. juni skal rapporten publiseres på bedriftens nettside.

Bedriften skal i denne redegjøre for hvordan menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold sikres i egen bedrift og i virksomhetens leverandørkjede.

Skal du komme i mål innen fristen, må du begynne nå!

Se opptak fra webinar avholdt med vår samarbeidspartner Ignite om åpenhetsloven her.

Meld deg på nytt webinar om åpenhetsloven 21. mars 2024 her.

 

3. Rapporteringsfristen etter likestillings- og diskrimineringsloven

Alle private arbeidsgivere med 50 ansatte eller mer, skal årlig redegjøre for likestillingsarbeidet i sin bedrift. Redegjørelsen skal publiseres innen 30. juni.

Hvert andre år skal bedriften også kartlegge lønnsforskjeller og ufrivillig deltid. Hvis dette ikke ble kartlagt i fjor, må kartleggingen gjennomføres i år.

 

4. Ny avgjørelse fra Høyesterett

Høyesterett har nylig avsagt dom i en sak som gjaldt spørsmål om en oljeservicearbeider som arbeidet offshore, hadde rett til fritak fra nattarbeid som følge av helsegrunner, jf. arbeidsmiljøloven § 10-2 andre ledd.

Høyesterett kom som de tidligere instanser til at et slikt fritak ville skape «vesentlig ulempe» for virksomheten. Et fritak for nattarbeid ville blant annet medføre betydelige organisatoriske problemer for arbeidsgiveren. Høyesterett la også vekt på at arbeidstakeren hadde avvist arbeidsgiverens tilbud om arbeid på land.

Avgjørelsen bidrar til klargjøring av hvilke momenter som er relevante i ulempevurderingen etter arbeidsmiljøloven § 10-2 andre ledd.

Se lenke til Høyesteretts avgjørelse her.

 

5. Artikkel i Advokatbladet – Vil ikke ha en egen varslingslov

Våre kollegaer Preben H. Mo og Ole André Oftebro har deltatt i debatten om hvorvidt psykososiale forhold bør tas ut av varslingsreglene i arbeidsmiljøloven. Vi mener det er viktig at arbeidstakere beholder retten til å varsle om kritikkverdige forhold som påvirker arbeidsmiljøet negativt. De har nylig lagt frem sine synspunkter for Justis- og beredskapsdepartementet.

Se lenke til artikkelen i Advokatbladet her.

Lignende saker

Flere nyheter