Føyens vårseminar i arbeidsrett 16. april 2024

Seminar tirsdag 16. april kl. 13:00 Dronning Eufemias gate 8
0191 Oslo

Advokatfirmaet Føyen sin arbeidslivsavdeling inviterer til vårt årlige vårseminar i arbeidsrett den 16. april 2024.

Seminaret vil gi deltakerne faglig påfyll om aktuelle temaer og nyheter innen arbeidsretten. Året 2023 og inneværende år er preget av store endringer på arbeidsrettens område. Årets seminar vil ha særlig fokus på den praktiske betydningen av de nye lovendringene og rettspraksis, med dypdykk i de meste aktuelle temaene. Vi vil også ta for oss den nedre grensen for et varsel og krav om innsyn i varslingssaker. I tillegg vil vi se på god håndtering av oppfølging av ansatte – de vanskelige personalsakene.

Foredragsholderne vil være advokater tilknyttet Føyens arbeidslivsavdeling og personvernsadvokat i Føyen.

Kurset passer for HR-medarbeidere, ledere og mellomledere med personalansvar, jurister og ansatte som arbeider med arbeidsrett.

Under seminaret vil vi særlig fokusere på følgende temaer:

• Lovendringer på arbeidsrettsområdet som trådte i kraft i 1. januar 2024, og endringene som trer i kraft i 1. juli 2024. Blant annet:
o Utvidelsen av arbeidsgiveransvaret
o Konsern? Nye forpliktelser virksomheten må være oppmerksom på
o Hvordan håndtere ansattes forespørsler om utvidet stilling eller fast ansettelse – arbeidsgivers plikt til å gi skriftlig begrunnelse
o Nye krav til arbeidsavtaler – hva må arbeidsgivere gjøre nå?

• Nye og aktuelle dommer
• Varsling – hva nå?
o Ny dom fra Høyesterett – alle arbeidsgivere må kjenne til denne
o Håndtering av varsler – noe alle arbeidsgivere må kunne
o Innsynskrav i varslingsrapporter etter personopplysningsloven og GDPR – noe alle arbeidsgivere må kunne forholde seg til

• Den vanskelige personaloppfølgingen
o Hva bør arbeidsgiver gjøre når ansatte ikke presterer
o Hvordan bør arbeidsgiver gå frem?

Foredragsholdere er blant annet partnerne Marianne Klausen, Preben Haugmoen Mo, Ole André Oftebro og senioradvokat Christine Frølich Jacobs tilknyttet Føyens arbeidslivsavdeling. I tillegg kommer senioradvokat Beatrice Ignacius, som har lang erfaring med personvernrettslige problemstillinger.

 

PÅMELDING HER

 

Vi ønsker velkommen fra kl. 12:30 med en liten matbit. Etter seminaret blir det lett servering og mingling i våre lokaler.

Tid: Tirsdag 16. april 2024 kl. 13:00 – 17:00
Sted: Dronning Eufemias gate 8
Deltakelse: Fysisk
Kursavgift: 
Gratis

Påmelding er bindende og eventuell avmelding må skje senest én uke før seminardato. Avmelding gjøres per e-post til marked@foyen.no. Eventuelle spørsmål om kurset kan også rettes til denne e-postadressen.