FøyenFrokost 29. november – Den vanskelige oppfølgingen – sykefravær eller personalsak?

Seminar onsdag 29. november kl. 08:15

Arbeidsgivers løpende plikt til å følge opp den ansatte følger av ansettelsesforholdet.

Når den ansatte blir sykmeldt inntrer i tillegg en rekke lovmessige plikter både for arbeidsgiver og for arbeidstaker. I tillegg skal andre aktører involveres som NAV og lege, og kanskje bedriftshelsetjenesten.

Erfaringsmessig oppleves mange sykeoppfølginger som vanskelig og krevende å håndtere både sett fra et juridisk ståsted og sett fra et ledelsesmessig og HR-messig ståsted.

Senioradvokat Christine Frølich Jacobs og advokatfullmektig Fanny Næss Landmark fra Føyens arbeidslivsavdeling vil sammen med senior HR Consultant Hege Lunder fra Amesteo People and Culture dele sine perspektiver og erfaringer både fra et rettslig og et HR faglig ståsted.

Sammen vil de også komme med konkrete og praktiske tips.

Det vil være særlig fokus på følgende punkter i seminaret:

– Hva er arbeidsgivers plikter i forbindelse med oppfølgingen av en sykemeldt arbeidstaker?
– Hva er arbeidstakers plikter som sykemeldt?
– Dialog med lege
– Dialog med NAV
– Dokumentasjonskrav
– Mulig personalsak?

 

MELD DEG PÅ HER

 

Vi ønsker velkommen med enkel frokostservering fra kl. 08:00-08:15.

Tid: Onsdag 29. november 2023 kl. 08:15 – 09:00
Sted: Dronning Eufemias gate 8