Føyens eiendomsfrokost 19. mai

Seminar torsdag 19. mai kl. 08:00 Advokatfirmaet Føyen
Dronning Eufemias gate 8, 12. etg.

Tomtekjøp og utviklingsavtaler

Kjøp av tomter og bygging av tomtebank er sentralt for utviklingsaktører. Felles for mange utviklere er at man ønsker en trygghet for tilgang til utviklingsarealer frem i tid, men samtidig vil unngå å tynge balansen med kostbare kjøp når utviklingshorisonten er usikker. Hvordan kan man balansere hensynet til selgers forventning om oppgjørstidspunkt og pris og hensynet til kjøpers behov for å utsette betalingen og kun betale for arealer man faktisk får benyttet på ønsket  måte?

Under frokostseminaret vil vi gi praktiske råd om ulike oppgjørsmodeller og avtaleformer. Blant annet vil vi gå inn på spørsmål knyttet til regulering, offentlige krav, finansiering, utsatt betaling, sikkerhetsstillelse og rettsvern. For utviklingseiendom er en ordinær kjøpekontrakt etter vår erfaring mer unntaket en hovedregelen. Vi vil derfor gjennomgå også andre avtaleformer, som betingede kjøpekontrakter, opsjonsavtaler og ulike former for samarbeidsavtaler.

Foredragsholdere er partner Lars Råmunddal og advokat Martin Helland Johannessen, begge tilknyttet Føyens eiendomsavdeling.

 

MELD DEG PÅ HER

 

Vi ønsker velkommen med enkel servering fra kl. 08:00.

Tid: Torsdag 19. mai kl. 08:30-09:30.
Sted: Advokatfirmaet Føyen, Dronning Eufemias gate 8, 12. etg.

Vi vil også tilrettelegge for digital deltakelse for de som ønsker det. Link til seminaret sendes ut på e-post.