Føyens eiendomsfrokost 31. august

Seminar onsdag 31. august kl. 08:30 Advokatfirmaet Føyen, Dronning Eufemias gate 8, 12. etg.

Aksjonæravtaler i utviklingsprosjekter

Aksjonæravtaler – hvordan legge til rette for et godt samarbeidsforhold?

 

Høsten 2022 holder vi en rekke foredrag om utvalgte problemstillinger innen selskapsrett, skatt og merverdiavgift med særskilt fokus på eiendomsbransjen. Den 31. august 2022 avholder vi et seminar med fokus på aksjonæravtaler. I seminaret vil vi gjennomgå tematikken med praktiske eksempler fra samarbeidsprosjekter innen eiendomsutvikling, men seminaret vil også passe godt for aktører fra andre sektorer som ønsker en innføring i bruk av aksjonæravtaler.

Om seminaret:

Mange prosjekter eies av flere aktører i fellesskap. Vi opplever at mange foretrekker samarbeidsløsninger fremfor sololøp. Begrunnelsen for å investere i fellesskap varier. Ofte går man i kompaniskap for å øke kompetansen og sikre tilstrekkelig kapitaltilførsel. I økende grad ser vi imidlertid også at aktører med tilstrekkelig kompetanse og økonomi til å kunne gjennomføre prosjekter på egen hånd, foretrekker samarbeidsløsninger.

Ikke sjelden opplever vi at kompaniskap opprettes uten at partene har inngått aksjonæravtaler med nødvendige mekanismer. Ofte opplever vi da at dialogen mellom partene blir komplisert når ulikhetene kommer til syne. Vår erfaring er at man sparer både tid og frustrasjoner på å gjøre en grundig vurdering av partenes forutsetninger før man gjør felles investeringer.

Dette seminaret gir en innføring i bruk av aksjonæravtaler og hvilke spørsmål som bør adresseres forut for felles investeringer. Blant annet vil vi si litt om:

– Aksjelovens utgangspunkter. Hva vil situasjonen være om man ikke avtaler avvik fra loven?
– Salgsforbud
– Forkjøpsrett
– Medsalgsrett – og plikt.
– Kontrollskifte
– Vetoretter
– Plikt til å skyte inn kapital
– Styresammensetning
– Løpende forvaltning
– Beskyttelse for minoritetsaksjonærer

Foredragsholdere vil være partnere Marianne Killengreen og Lars Råmunddal tilknyttet Føyens eiendomsavdeling.

 

MELD DEG PÅ HER

 

Vi ønsker velkommen med frokostservering fra kl. 08:00.

Tid: onsdag 31. august kl. 08:30 – 09:30.
Sted: Advokatfirmaet Føyen, Dronning Eufemias gate 8, 12. etg.

Vi vil også tilrettelegge for digital deltakelse for de som ønsker det. Link til seminaret sendes ut på e-post.