Føyens eiendomsfrokost 9. november

Seminar onsdag 9. november kl. 08:30 Advokatfirmaet Føyen, Dronning Eufemias gate 8, 12. etg.

Ekspropriasjon av næringseiendom.

Ekspropriasjon er et praktisk virkemiddel for å gjennomføre reguleringsplaner og viktige samfunnsoppgaver. Eiere av næringseiendom kan måtte forholde seg til dette som ekspropriat, for eksempel ved pålegg om opparbeidelse av vei som ledd i utvikling av eiendom. På den annen side kan man også bli gjenstand for en ekspropriasjon, for eksempel i forbindelse med veiutbygging, jernbaneutbygging eller til annet formål. Både for eiendomsaktører som har behov for å gjennomføre grunnerverv, samt for eiere og leietagere til næringseiendom for øvrig er det viktig å kjenne til hvilke praktisk konsekvenser ulike strategiske valg kan få for erstatningsutmålingen i ekspropriasjonssaker.

 

Vi gjennomgår blant annet:

  • Hvem er ekspropriasjonsrettslig vernet ved ekspropriasjon av næringseiendom?
  • Praktisk erstatningsberegning
  • Neddiskontering ved utmåling av fremtidig tap
  • Når kan du kreve kostnader for å anskaffe ny eiendom som erstatning for den gamle (gjenerverv)?
  • Hvordan forholde seg til ekspropriasjonstrussel i planprosessen?

Foredragsholderne Martin Helland Johannessen og Roar R. Lillebergen er tilknyttet Føyens eiendomsavdeling.

 

MELD DEG PÅ HER

 

Vi ønsker velkommen med enkel servering fra kl. 08:00.

Tid: onsdag 9. november kl. 08:30 – 09:30.
Sted: Advokatfirmaet Føyen, Dronning Eufemias gate 8, 12. etg.

Vi vil også tilrettelegge for digital deltakelse for de som ønsker det. Link til seminaret sendes ut på e-post.